Länkstig

Johanna Hörberg

Doktorand

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 c
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Johanna Hörberg

 Jag har sedan tidigare en kandidat- och masterexamen i organisk och läkemedelskemi. Nu gör jag mina PhD studier i gruppen beräkningskemi och teoretisk biokemi, där jag även gjorde mitt masterarbete. Jag intresserar mig främst av att förstå mekanismer för biologiska processer.

Handledare: Dr Anna Reymer och Prof. Leif Eriksson.

Forskning

Mitt PhD projekt består av att med hjälp av beräkningsmetoder (huvudsakligen molekylärdynamiska simuleringar) erhålla mekanistiska aspekter för reglering av DNA transkription på molekylär nivå. Transkription regleras av transkriptionsfaktoer – en klass proteiner som känner igen och binder med hög specificitet korta DNA sekvenser (såkallade svarselement) för att initiera transkription av en gen. I vår grupp försöker vi förstå hur sekvensspecifik dynamik av DNA kan reglera specifik igenkänning av transkriptionsfakorer och hur protein-DNA dynamik kan kopplas till genuttryckningsnivåer