Länkstig

Joel Jakobsson

Forskningsrådgivare

Forsknings- och
innovationskontoret
Besöksadress
Erik dahlbergsgatan 11 b
41126 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Joel Jakobsson

Joel Jakobsson är forskningsrådgivare vid Forsknings- och innovationskontoret och ger stöd till forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin vid forskningsansökningar (främst inom EU:s forskningsprogram). Han arbetar med information om aktuella och kommande utlysningar, feedback på ansökningar, administrativt stöd och kontraktsförhandling. Joel har en PhD i medicinsk vetenskap och är docent i experimentell psykiatri. Joel har även erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin som biomarkörsforskare.