Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jenny Henriksson

Om Jenny Henriksson

Samverkansdoktorand i Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC). Mitt forskningsintresse berör undervisning i förskolan, jag genomför en livsberättelsestudie där fokus riktas mot förskollärares förståelser av undervisning som begrepp efter dess införande i förskolans reviderade läroplan Lpfö 18.