Länkstig

Jeanette Melin

Om Jeanette Melin

Jeanette Lindberg är biträdande forskare vid Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa samt knuten till Göteborgs Centrum för Pesoncentrerad Vård (GPCC).

Jeanettes forskning handlar om utvärdering av patientdelaktighet.