Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jari Kuosmanen

Benämning saknas

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
Göteborg

Om Jari Kuosmanen

Kompetensområde Mina intresseområden handlar om:

1.Brukardemokrati, organisations- och ledarskapsfrågor, främst utifrån studier av sociala företag. 2.Studier av kön, främst utifrån maskulinitets- och intersektionella perspektiven 3.Prostitutionsforskning utifrån både heterosexuell och homosexuell prostitution. Specialstudier när det gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang. Pågående projekt Sedan januari 2009 ingår jag i ett forskningsprojekt med tre andra forskare, projektledaren Ulla-Carin Hedin och Urban Herlitz vid institutionen för socialt arbete samt Eva Laurelii vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Projektet är finansierat av FAS och har titeln: Arbetsintegrerande sociala företag – styrformer ledarskap och utveckling.

Sedan januari 2011 ingår jag i ett forskningsprojekt tillsammans med Annelie Siring och Ingrid Sahlin. Studien heter: Passion eller brott? En studie av manlig prostitution. Studien är beräknad att pågå från 2011 t.o.m. 2013, med en slutredovisning 2014-04-01.

Sedan januari 2011 ingår jag i ett forskningsprojekt tillsammans med Mikaela Starke och Rafael Lindqvist. Studiens titel är: Mellan autonomi och offerskap – Kvinnor och män med intellektuella funktionshinder i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang. Studien är beräknad att pågå from 2011 t.o.m. 2013, med en slutredovisning 2014-04-01.

Avslutade projekt Under 2001-2003 ingick jag i en forskargrupp som undersökte lokal demokrati i stadsdelen Majorna i Göteborg. Kuosmanen, J., Serhede, O., & Johansson, T. (2007). Mobilization, Networks and Local Ziticen Participation in the Majorna District of Göteborg. In M. Andrén (ed.), Questions of Local Citizenship. CEFOS, University of Gothenburg.

Under 2002-2006 ingick jag i en forskargrupp som studerade sociala företag. Hedin, U-C., Herlitz, U., & Kuosmanen. J. (2006). Exit processes and empowerment – a study of social cooperatives in the Vägen ut! project. Department of Social Work, Gothenburg University.

Under 2007-2009 deltog jag i nordiskt forskningsprojekt om prostitution. Kuosmanen, J. (2011) Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual services in Sweden. Routledge: The European Journal of Social Work. 2011 vol. 14 issue 247-263.

Under 2009-2010 har jag tillsammans med Mikaela Starke arbetat i ett forskningsprojekt kvinnor med utvecklingsstörning i prostitution. Kuosmanen, J., & Starke, M. (2011). ”Identifying the invisible: the experiences of prostitution among persons with intellectual disabilities. Implications for social work”. The Journal of social work. Sage. On line http://jsw.sagepub.com/content/early/2011/05/27/1468017311409632 Kuosmanen, J., & Starke, M. (2011) ”Women and Men with Intellectual Disabilities Who Sell or Trade Sex: Voices from the Professionals”. Routledge: Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation. 2011 vol. 10 number 3, pag. 129-149.

Undervisning Undervisning handlar för närvarande om föreläsningar på olika kurser om droger, GHB och maskulinitet.