Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jan Jonsson

Om Jan Jonsson

Innan jag fick anställning vid Göteborgs universitet, hade jag efter studier i pedagogik och en lärarutbildning, tjänst som mellanstadielärare och senare efter ytterligare studier speciallärare år 7-9. Mycket av mitt arbete kretsade kring elever i svårigheter både kunskapsmässigt och socialt. Samverkan med hem, BUP, socialtjänst, fritid och polis var kontinuerliga inslag under dessa år. Ett socialpsykologiskt perspektiv har varit en avutgångspunkterna i min undervisning.

Sedan 1990 har jag arbetat som kursledare och lärare främst inom det specialpedagogiska programmet och inom de olika lärarprogrammen.

Undervisningsmässigt fördelas min tjänst idag på det specialpedagogiska programmet, speciallärarprogrammet samt olika program i lärarutbildningen. Uppdrag åt kommuner har varit ett återkommande inlag i min tjänst.

Handledarutbildningar/mentorutbildningar liksom grupphandledning är områden som jag har stor erfarenhet av.

Jag har handlett och handleder lärare, specialpedagoger, rektorer, lärare inom kriminalvården bland andra.

Jag är sedan sept. 2015  programansvarig för det specialpedagogiska programmet samt speciallärarprogrammet.