Länkstig

Jan Holmer

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jan Holmer

Jan Holmers forskningsområde är förändringar i arbetslivet, betydelsen av dessa för olika grupper av anställda samt förutsättningar för de anställdas aktiva medverkan i förändring. 

Han har publicerat läroböcker om kvalifikations- och kompetensfrågor, om deltagarorienterad forskning samt om självvärdering och har sedan lång tid engagerat sig i utvärdering av verksamheter inom offentlig sektor.

Jan Holmer har tjänstgjort på flera av Sveriges universitet och högskolor (Uppsala, Örebro, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Borås och Malmö). Han har också varit gästforskare respektive gästprofessor vid Fudan-Universitet i Shanghai (1988) och Universitat Autonoma i Barcelona (1993).

Tvärvetenskapliga studier är något som länge intresserat honom. Han var tidigt med i Centrum för Tvärvetenskap i Göteborg, en av de första verksamheterna av sitt slag i Sverige och var ordförande under en period.

Vid Karlstads universitet var Jan Holmer biträdande professor och vetenskaplig ledare vid uppbyggandet av ämnet arbetsvetenskap. Liknande engagemang i Borås och Malmö ledde till vad som idag motsvarar en regional västsvensk forskarskola i arbetsvetenskap (AiV).

Jan Holmer förordnades som professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet när centrum, sedermera institutionen för arbetsvetenskap bildades vid sekelskiftet.Han är numera emeritus vid den sammanslagna institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Jan Holmer initierade och bidrog som ordförande till att bygga upp forum för arbetslivsforskare i Sverige (FALF). Han är sedan 2006 ordförande för pensionerade professorer vid GU (Seniorakademien).