Länkstig

Jakob Lundgren

Doktorand

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C531
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jakob Lundgren

Bakgrund

Kandidatexamen i Liberal Arts (Göteborgs Universitet 2015)

Magistersexamen i Vetenskapsteori (Göteborgs Universitet 2017)

Magistersexamen i Teoretisk Filosofi (Göteborgs Universitet 2018)

Forskning

Min forskning handlar om den kognitiva dimensionen av transdisciplinär forskning, och om hur begrepp fungerar som gränsobjekt som möjliggör förändrad förståelse mellan discipliner. Jag undersöker hur betydelse förmedlas och förändras i artiklar i transdisciplinära tidskrifter.

Jag har två tidskrifter som centrala studieobjekt. Den ena är The Lancet: Planetary Health. Denna tidskrift tar emot artiklar som behandlar forskning om sambandet mellan global milö och hälsa. Den andra är The Anthropocene Review, som publicerar artiklar som ur alla perspektiv utforskar den föreslagna geologiska epoken då människan blivit en avgörande geologisk faktor. Förutom dessa studerar jag även andra tidskrifter som exempelvis Ecological Economics, Ambio och Environmental Science and Policy.