Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingvar Karlberg

Om Ingvar Karlberg

Arbetsområden Jag var kirurg under åren 1970 till 1992. Från 1991 till 1999 medicinalråd vid Socialstyrelsen med ansvar för kvalitetsutveckling och strukturfrågor i hälso- och sjukvården. Åren 1999 till 2003 professor i Folkhälsovetenskap vid Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV). 2004 verksamhetschef vid Blekingesjukhuset. Åren 2004 till 2008 institutchef för Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys i Göteborg. Många konsultuppdrag för regeringskansliet och landstingen. Forskning Jag disputerade 1980 på en avhandling om metabola effekter av cancersjukdom. Under året 1981-82 gästprofessor vid University of Cincinnati. En disputerad doktorand inom samma område. Från 1982 forskning kring organtransplantation. En disputerad doktorand inom området. Från 1985 har jag fr.f.a. sysslat med hälso- och sjukvårdsforskning, egen MPH 1995, handledning av sex doktorander samt ett flertal masterstuderande. Opponent vid ett flertal universitet inom och utom Sverige, granskare av artiklar för ett flertal tidskrifter, granskare av forskningsansökningar för forskningsråden i Norge och Sverige, sakkunnig vid akademiska tillsättningar. Åren 2002 till 2009 redaktör för Socialmedicinsk Tidskrift, från 2012 chefredaktör för Scandinavian Journal of Public Health.

Undervisning Adjungerad professor vid Socialmedicinska enheten, GU från 1998 med avbrott 1999 till 2005 som professor vid NHV. Jag undervisar på flera program, bl.a. läkarprogrammet, folkhälsoprogrammet, olika omvårdprogram samt inom vården och för utländska läkare som söker svensk legitimation. Liknande undervisning också vid andra universitet och högskolor. Lärobok i hälsoekonomi 2007 (rev upplaga 2010) och om ansvar och styrning av hälso- och sjukvården 2011. Kontakter utanför akademin Insatser för Socialstyrelsen och egna konsultuppdrag har gett mig breda kontaktytor mot centrala och lokala aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Startade det västsvenska hälsoekonomiska nätverket och nätverket för medicins etik. Internationellt Jag har deltagit i otaliga internationella kongresser inom cancerområdet, transplantation, utvärdering av medicinska teknologier, etik och hälsoekonomi. Jag har också arrangerat ett flertal nationella och internationella kongresser. Åren 1999 till 2009 biträdande redaktör för en nystartad tidskrift, Int J Integrated Care utgiven Holland. Medförfattare på ett flertal rapporter från WHO/European Observatory.