Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingrid Johansson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 234
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ingrid Johansson

Jag är förskollärare och specialpedagog. I mitt arbete som förskollärare var jag särskilt intresserad av att arbeta med barns lek och med barns matematiska utveckling. Eftersom jag tjänstgjorde i förskolan vid läroplanens införande var också implementeringen av denna ett angeläget arbete. Förutom min specialpedagogexamen har jag en påbyggnadsutbildning inom Tal, språk och kommunikationssvårigheter. Sedan år 2003 är jag anställd vid Enheten för specialpedagogik. Jag har en fil.kand. i pedagogik och en fil.mag. i specialpedagogik.

Undervisningsintressen Jag har ett stort intresse i de samhällsfrågor som har inflytande på pedagogik och specialpedagogik. Jag är också intresserad av de faktorer som påverkar möjligheter för delaktighet för alla medborgare i skola och samhälle. Skolutveckling är ett annat område som jag har intresse för att arbeta med. Vidare undervisar jag gärna om förskolebarns matematiska utveckling samt barns tal, språk och kommunikationsutveckling och därvid förekommande svårigheter. Jag handleder uppsatser och examensarbeten på grundnivå.