Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingrid Holmquist

Benämning saknas

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Ingrid Holmquist

Ingrid Holmquist är fil.dr. i engelska och sedan 2003 professor i genusvetenskap. Hennes forskningsområde är genusvetenskapliga kulturstudier främst med inriktning på litteratur. Redan i doktorsavhandlingen, From Society to Nature: A Study of Doris Lessing´s Children of Volence, 1980, behandlar Holmquist Lessings författarskap ur (med den tidens språkbruk) kvinnovetenskaplig synvinkel – avhandlingen är en idéanalytisk och ideologikritisk studie ur detta perspektiv.

Under senare år har Holmquist främst forskat om den litterära salongen och dess genusproblematik. Salongen var i äldre tid en "halvoffentlig" institution, där över- och medelklassens kvinnor kunde delta i kulturella och intellektuella verksamheter som de i offentligheten oftast var utestängda ifrån. Vissa salonger kunde också bli frizoner för kvinnor (och män) genom att erbjuda könspolitiskt annorlunda, mer radikala, sociala miljöer. Fokus för forskningen har främst varit romantikens salongskultur i Sverige och Tyskland. Om detta har Holmquist publicerat flera artiklar och en bok, Salongens värld: Om text och kön i romantikens salongskultur (2000). Utöver kvinnors och mäns kulturella och sociala positioner i salongerna undersöks här konstruktioner av kön i några centrala litterära texter med rötter i salongskulturen.

Ingrid Holmquists mest aktuella forskningsintresse är den unga kvinnan i litteratur och debatt.

Holmquist har varit redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift (1984-87) och är för närvarande ansvarig utgivare för tidskriften.

Länk till Ingrid Holmquist i GREDA. (öppnas i nytt fönster)