Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingrid Berglund

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 331
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ingrid Berglund

Jag är anställd som lektor i pedagogik. 2009 disputerade jag med en avhandling om utbildning till byggnadsarbetare. Jag har en bakgrund som lärare i gymnasial yrkesutbildning inom elprogrammet och var landets första behöriga kvinnliga ellärare. Mitt intresse för pedagogiska och didaktiska frågor väckte min lust att vidareutvecklas och fördjupa mina kunskaper.

Undervisning Jag undervisar främst i yrkeslärarprogrammet och är kursansvarig lärare för kurserna ”Bedömning och betygssättning för yrkeslärare” och ” Bedömning i och av yrkeskunnande - att utveckla redskap för att kommunicera bedömning”. Jag handleder också studenter i examensarbete inom flera utbildningar inom institutionen samt föreläser också om min forskning i olika sammanhang nationellt och internationellt.

Forskning Mina forskningsintressen rör främst mot frågor som rör utvecklande av yrkeskunnande i skolförlagd undervisning och i arbetslivet. Jag har deltagit i och varit ledare för flera forskningsprojekt om gymnasial lärlingsutbildning i samband med införandet av den i gymnasiereformen 2011. Min forskning rör sig främst inom verksamhetsutvecklande perspektiv som verksamhetsteori och aktionsforskning.

Som yrkeslärarutbildare och yrkesutövare grundas mitt forskningsintresse i att synliggöra yrkeskunnandets variation inom olika yrkesområden. Bedömning av yrkeskunnande är ett område som innebär synliggörande av kunskaper och hur dessa kan utvecklas genom återkoppling och undervisning.

Användning av digitala redskap i yrkesutbildning är ett område som jag har intresserat mig för redan 2005 då jag gjorde min licentiatuppsats genom att undersöka elevers arbete med datorbaserade simulationsövningar i ämnet styrteknik på elprogrammet. Jag har även varit engagerad i ett projekt som handlar om körsimulatorer i naturbruksundervisning.

Samverkan Mitt forskningsintresse och min verksamhet som universitetslektor handlar i hög grad om samverkan med och integration av olika arenor för lärande. Som ordförande för Kollegiet för yrkeskunnande är samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället i fokus. I kollegieverksamheten har vi som intention att lyfta fram forskning och utvecklingsprojekt för utbyte av erfarenheter och kunskaper med företrädare för olika yrkesbranscher, skolor och forskare. Jag är också ledamot av Teknikcollege regionala råd, Installationsbranschens kompetensråd samt Byggbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen.

Nyckelord Yrkeskunnande, yrkesutbildning, lärlingsutbildning, samverkan skola och arbetsliv, yrkesdidaktik, bedömning, simulering.