Länkstig

Inger Olausson

Universitetslektor

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Magasinsgatan 4
54221 Mariestad
Postadress
Box 77
54221 Mariestad

Om Inger Olausson

Inger Olausson är universitetslektor i kulturvård med inriktning trädgårdens hantverk vid Göteborgs universitet i Mariestad. Hennes forskning är inriktad på hortikulturhistoria - trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia - framför allt under 1800- och 1900-talen i Sverige. Hon har en bakgrund från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala, har en MSc i hortikultur och disputerade i agrarhistoria vid SLU 2014 med avhandlingen "En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900–1950 med fyra fallstudier i Stockholms län". Åren 2015-2016 var hon knuten till Tema Q, Linköpings universitet. Fram till och med 2021 var hon akademiforskare vid Kungl Vitterhetsakademien, och under hösten 2021 och våren 2022 kommer hon att vara gästforskare vid Centrum för näringslivshistoria i Bromma. Under de senare åren har hennes forskning varit inriktad på trädgårdsodlingens växtskydd i ett historiskt perspektiv, samt på ett genusperspektiv på trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens område från sent 1800-tal och framåt. Olausson är sedan 2018 ledamot vid Kungl Skogs- och lantbruksakademien, samt ledamot i Kålrotsakademien, som ska främja de kulturhistoriska och geografiska kopplingarna mellan råvara, egenskaper och uttryck i förädlade livsmedelsprodukter.