Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inger Brännberg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Inger Brännberg

Undervisningsintressen Jag arbetar främst med undervisning på grundnivå men också uppdragsutbildning med ambitionen att förena verksamhetsutveckling med kollektiva kunskapsprocesser. Jag är biträdande programledare för grundlärarprogrammet med särskilt ansvar för inriktningen mot arbete i fritidshem. Jag har också kursansvar för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna samt huvudämnet fritidspedagogik. Barns uppväxt, fritid och vardagsliv, fritidspedagogikens teori och tillämpning samt pedagogisk verksamhetsutveckling med särskilt fokus på fritidshem är specifika kompetensområden.

Kunskapsintressen Jag har min grund inom det barn och ungdomsvetenskapliga fältet. Tonvikten ligger i begreppen barn,  barns vardagsliv, fritidspedagogik, identitetsarbete och lärande processer i vid mening. Jag har aktivt valt att prioritera undervisningsdelen och deltar inte i något forskningsprojekt.

Jag deltar i Barn och ungdomspedagogiska kollegiet samt är medlem av högskolenätverket Fritidspedagogik. Jag är för närvarande ledamot av institutionsrådet och utbildningsrådet för IPKL.

Nyckelord Fritidspedagogik, Fritidshem, Barn och vardagsliv, Verksamhetsutveckling och kollektiva lärprocesser.