Länkstig

Ida Hedén

Doktorand

Inst f biol o miljövet -
Zoologen
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
413 90 Göteborg
Postadress
Box 463
405 30 Göteborg

Om Ida Hedén

Projektbeskrivning Doktorandtjänsten är en del av ett stort interdisciplinärt projekt som kallas SWEMARC. SWEMARC har samlat ett antal ledande forskargrupper inom områdena ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, oceanografi, biologi och design med mål att genom trans-disciplinär forskning utveckla hållbara marina vattenbruksmodeller för att öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt.

Problematik: Mycket forskning görs på kommersiellt viktiga arter för att testa alternativa foder när tillgången och pris på fiskmjöl och fiskolja fluktuerar. Mycket resurser läggs på att hitta likvärdiga alternativa ingredienser. I dagens fiskfoderproduktion så används mest växtbaserade alternativ men det resulterar i nya problem. Ett perspektiv är att dessa produkter kan ätas direkt av människor. Ett annat problem är att vissa födoämnen i växter resulterar i tarminflammationer om de inte förbehandlas. Fokus inom SWEMARC är på källor från havet så som restprodukter från fiskindustrin, alger, musslor och insekter. Produkter från havet har oftast en mycket gynnsam näringssammansättning av aminosyror och fettsyror som bidrar till en snabb och hälsosam tillväxt av fisken samt en hälsosam slutprodukt för männsikan. Genom att återanvända fullvärdiga produkter från industrin och att använda andra havsprodukter som inte konsumeras av människan så undviker man konflikter och stödjer ett cirkulärt tänkande där inget går till spillo. Vetenskapliga intressen:

  • Fiskfysiologi: näringsupptag, tillväxtfysiologi, stressfysiologi och immunologi
  • Hållbar matproduktion

Målet med min forskning är att få en djupare kunskap i tarmens funktioner i relation till födointag och miljö. Man vet relativt lite om fiskars näringstransport och hur den påverkas vid inflammatoriska reaktioner. Min forskning fokuserar därför på grundforskning relaterat till näringsupptag i relation till foder. Jag är involverad i flera projekt och jobbar med olika fiskarter som havskatt (Anarhichas lupus och minor), Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss).

Pågående projekt:

  • Fysiologiska effekter på lysintransport i regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
  • Alternativ proteinkälla för fiskmjöl extraherat från räkprocessvatten och sillag: lovande alternativa ingredienser i fiskfoder till Atlantlax
  • Enzymaktivitet och näringsupptag i grå havskatt (A. lupus)
  • Tarmkarakterisering av grå havskatts (A. lupus)

Publikationer:

Medförfattare: Ghrelin and Its Receptors in Gilthead Sea Bream: Nutritional Regulation https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00399/full Fish welfare, fast muscle cellularity, fatty acid and body-composition of juvenile spotted wolffish (Anarhichas minor) fed a combination of plant proteins and microalgae (Nannochloropsis oceanica) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848618325195