Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Iah C E Hansen

Om Iah C E Hansen

  • Mottagningstid: måndagar kl 9:00-10:00

Bakgrund

Efter att ha avlagt fil. magisterexamen i franska, engelska, italienska (1967) och fil. lic.examen i franska (1971) vid Göteborgs universitet disputerade jag här 1979. 1980 utnämndes jag till oavlönad docent i franska. Jag undervisar på institutionen sedan 1971 och är sedan 1994 tillsvidareförordnad som universitetslektor. Jag har ägnat mig åt språkpedagogiskt författarskap och har i samarbete med B. Schwartz på Gleerups förlag givit ut två franska grammatikböcker med tillhörande övningsböcker. Jag är även författare till en stilsamling för universitetsbruk. Jag har vidare sysslat med Georg Carl von Döbelns på franska avfattade dagböcker och har skrivit en artikel om dessa. Jag har medarbetat i Nationalencyklopedin inom ämnesområdet franskspråkig litteratur och har regelbundet deltagit med artiklar i Fransklärarbulletinen (numera nedlagd).

Undervisning

Jag ägnar mig till största delen åt undervisning – på samtliga nivåer – i första hand inom områdena fransk grammatik och översättning från svenska till franska. Jag är verksam inom översättarprogrammet, där jag är samordnare för franskan. Vidare är jag handledare för uppsatser på fördjupningskurserna och fungerar emellanåt som biträdande handledare inom forskarutbildningen. Fortbildning i franska av GU-personal har ingått i mina arbetsuppgifter liksom planering studenters deltagande i Humanistdagarna.

Forskning

Min avhandling handlar om satsadverb i modern franska och även min senare forskning rör främst fransk syntax. Jag har bl. a. undersökt bruket av konjunktiv i vardagsfranska. Jag ägnar mig nu åt det komparativa uttrycket comme autant de.