Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Heléne Bertéus Forslund

Universitetslektor

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Heléne Bertéus Forslund

Heléne Bertéus Forslund är legitimerad dietist och lärare på Dietistprogrammet. Disputerade 2006 med avhandlingen ”Meal pattern and obesity – does snacking play a role?”

Undervisning och handledning

Heléne Bertéus Forslund undervisar i Dietistprogrammets samtliga årskurser, på grundnivå och avancerad nivå, huvudsakligen inom Klinisk nutrition, Psykologi och yrkesspecifika färdigheter för dietister samt Kostundersökningsmetodik. Hon handleder dietiststudenter som skriver examensarbete i Klinisk nutrition på grundnivå samt Självständigt arbete i klinisk nutrition på avancerad nivå.

Forskning

Heléne Bertéus Forslunds forskningsinriktning är måltidsmönster och ätbeteende, framförallt ätmönster i relation till obesitas med fokus på mellanmålens betydelse för energibalans och viktreduktion samt betydelsen av måltidernas fördelning över dagen. Dessutom bedriver hon forskning om måltidsmönster och nutritionstillstånd hos äldre personer med behov av vård och omsorg i hemmet. Ingår också i forskargruppen för ett deltagarstyrt forskningsprojekt i en förort i Göteborg.