Länkstig

Helena Nilvér

Forskningsassistent

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Helena Nilvér

Helena Nilvér är doktorand Vårdvetenskap och och har en master i Reproduktiv och Perinatal hälsa. Hon är legitimerad sjuksköterska och legitimerad barnmorska.  

Forskning Helenas doktorsavhandling fokuserar på kvinnors förlossningsupplevelser efter induktion vid 41 graviditetsveckor jämfört med avvaktande handläggning och induktion vid 42 graviditetsveckor. Ett doktorandprojekt inom SWEPIS: en svensk registerbaserad randomiserad kontrollerad multicenterstudie.  

Forskargrupp Childbirth research (CRG) www.childbirthresearch.se   

Undervisning Helena undervisar på sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet.  

Nyckelord Kvinnors förlossningsupplevelser