Länkstig

Helen Alfredsson

Karriärvägledare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helen Alfredsson

För tillfälligt tjänstledig, vikarie är Ulrik Lork.