Länkstig

Hannes Lagerlöf

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F230
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Hannes Lagerlöf

Bakgrund Hannes Lagerlöf har en kandidatexamen i statskunskap (2012), en magisterexamen i vetenskapsteori (2015) samt en masterexamen i sociologi (2015). Samtliga examina erhölls vid Göteborgs universitet. Hannes är doktorand vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap sedan december 2015.

Forskningsintresse

  • Teknik- och vetenskapsstudier
  • Expertis
  • Miljösociologi
  • Evidensbaserad medicin och evidensbaserad praktik

Pågående forskning Hannes doktorerar inom ramen för ett EU-projekt som syftar till att skapa teknologier som ska användas för att övervaka anläggningar i vilka förbrukat kärnbränsle skall förvaras i framtiden. Projektet involverar flera länder såsom Sverige, Belgien, Finland och Frankrike men också en rad olika aktörer såsom teknisk expertis, myndigheter, kärnavfallsbolag, medborgare, samhällsvetare m.fl. Kärnavfallsfrågan är knuten till en rad olika områden som avhandlingen kommer att beröra: teknologiers framväxt i ständig växelverkan med samhället, frågor om expertis, frågor om deltagande och demokrati m.m.