Länkstig

Hannah Saldert

Doktorand

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E503a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Hannah Saldert

Jag har en kandidatexamen i europakunskap (2013) och en masterexamen i sociologi (2015). Båda examina erhölls vid Göteborgs universitet. Jag påbörjade min doktorandtjänst i samhällsvetenskapliga miljöstudier i augusti 2017 och doktorerar inom ramen för det Formas-finansierade projektet Knowledge integration for conflict resolution in urban planning. I mitt doktorandprojekt tittar jag på hur stadsutvecklingsprojektet Frihamnen, Göteborg hanterar målkonflikter och hur det påverkar meningsskapandet av social hållbarhet för projektet.

Mina forskningsintressen är:

  • Hållbar utveckling
  • Social hållbarhet
  • Urbana studier
  • Miljöstyrning
  • Politisk ekologi
  • Diskurs och meningsskapande

Jag undervisar om stadsutveckling, hållbarhet och miljö på kurserna Hållbara städer (HU1221), Hållbar utveckling (HU1232), Globala utmaningar (GS1111), samt Svar på de globala utmaningarna (GS1212). Jag handleder också kandidatuppsatser i Humanekologi och Globala studier.