Länkstig

Hannah Bartonek Åhman

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 133
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hannah Bartonek Åhman

Jag disputerade i latin vid Uppsala universitet 2014 och är sedan 2015 anställd vid IPS som lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Tidigare har jag också arbetat som logoped.

Min undervisning inom specialpedagogik rör huvudsakligen språkutveckling och språkliga svårigheter för barn och elever, liksom sociolingvistiska och kritiska perspektiv på föreställningar om funktionalitet.

Sedan våren 2017 innehar jag uppdraget som programledare för Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet.

I min forskning sysslar jag med utbildningshistoria och bilden av studenten i framför allt litterära sammanhang, liksom med narratologiska och lingvistiska drag hos äldre ”fostrande” litteratur för barn och vuxna.

För närvarande studerar jag, med bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, ett urval av bröderna Grimms sagor. Där intresserar jag mig särskilt för betydelseskikt i berättelser om familj, barn och barns fostran och dess queera tolkningsmöjligheter.