Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hanna Carlsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Hanna Carlsson

Jag har en bakgrund som fritidspedagog, resurspedagog och specialpedagog. Jag har arbetat inom skola, förskola och vuxenutbildning med elever i åldrarna 1-56 år. Jag har både verkat inom ordinarie verksamheter men också inom olika resursverksamheter bl.a. med inriktning Läs- och skrivsvårigheter och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Jag intresserar mig främst för mötet mellan människor. Det kan handla om olika slags samtal, handledning eller rådgivning. Det kan också handla om vad som sker i mötet mellan människa och miljö. Jag har också genom en fil.kand. i psykologi fördjupat mig i relationen mellan elev och lärare och olika kvaliteter som den relationen kan inrymma. Jag är anställd på IPS som adjunkt sedan 2016. Jag arbetar i första hand inom Speciallärare/Specialpedagogprogrammet och inom de specialpedagogiska kurserna i de olika lärarprogrammen. Jag är kursledare för kurserna SLS401 (Läs- och skrivutveckling för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser), L9K71A (Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik för lärare åk 7-9), LGK71A (Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik för gymnasielärare) samt LKK30G (Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik för ämneslärare, Kompletterande Pedagogisk Utbildning). Jag är också ledamot i programrådet för KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning).