Länkstig

Guro Refsum Sanden

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Guro Refsum Sanden

Guro R. Sanden är universitetslektor vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning fokuserar på språkstrategier i multinationella företag och förhållandet mellan nationell språkpolitik och företagsrätt. Guro har tidigare arbetat i olika företag, bland annat som management trainee i det danska försäkringsbolaget Tryg. Hennes arbete har publicerats i internationella tidsskrifter som Applied Linguistics, European Journal of International Management, och Journal of Multilingual and Multicultural Development.