Länkstig

Gunilla Runström

Benämning saknas

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16
41390 Göteborg
Rumsnummer
249
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Gunilla Runström

Yrkeshygieniker på kliniken för Arbets- och miljömedicin där jag utreder patienters exponeringar i arbetsmiljön.

Är också postdoktor på deltid vid Arbets- och miljömedicin, med tidigare individuellt anslag från FORTE (dnr 2014-2452). Det övergripande forskningsmålet är att hitta tidiga markörer för lungskada i utandade partiklar från de perifera luftvägarna i framförallt astma och KOL. Projektet utförs inom forskargruppen biomarkörer och luftvägsinflammation.  För tillfället är mitt fokus på att utveckla och utvärdera känsligare analyser för att kvantifiera inflammatoriska proteiner i det utandade materialet. 

Min grundexamen är en Combined Honours BSc i kemi och biologi vid Aston University, UK (2005-2009). 2013 disputerade jag vid samma universitet, på analys av albumin i tårvätska i relation till kontaktlinsanvändning. Jag tillhörde då forskargruppen Biomaterials Research Unit.

Åren mellan disputation och tjänst som postdoktor har jag spenderat som forskningskemist med fokus på analys av exponering för polycykliska aromatiska kolväten och som yrkeshygieniker för stockholms läns landsting där jag arbetade kliniskt med exponeringsutredningar för patienter remitterade till den arbets- och miljömedicinska kliniken.

 På fritiden är jag scoutledare i Porthälla Scoutkår