Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gunilla Hellén

Personalspecialist

Sektionen för likabehandling, kompetensutveckling och
arbetsmiljöarbete
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Gunilla Hellén

Personalspecialist Likabehandling

Jag arbetar med att

  • utveckla och implementera processer, metoder, arbetssätt, webb och rådgivning inom likabehandlingsområdet
  • stötta chefer i hur de kan arbeta målinriktat med att undersöka arbetsmiljön, göra riskanalyser, ta fram åtgärdsplaner och följa upp likabehandlingsarbetet i sina verksamheter
  • ge konsultativt stöd i hur diskriminering och trakasserier ska hanteras och utredas
  • initiera och kvalitetssäkra utbildnings- och informationsinsatser för att stärka olika målgrupper inom området
  • planera och organisera universitetets likabehandlingsnätverk för informationsspridning, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.