Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gunilla Burstedt

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Gunilla Burstedt

Bakgrund: Gunilla Burstedt var en av dem som 1997 startade filmprogrammet vid Högskolan för fotografi och film. De första åren som universitetsadjunkt och studierektor. 2006 när Filmhögskolan bildade en egen institution, utsågs hon till prefekt. Prekfektsppdraget varade i sex år, till 2012. Under perioden utvecklade hon och breddade utbildningsutbudet på skolan och arbetade med samverkansfrågor, både nationellt och internationellt.

Hela Filmhögskolans historik finns att läsa här: Filmhögskolans historia   

2012 bildade de fyra institutionerna, Filmhögskolan, Högskolan för fotografi, Konsthögskolan Valand och Litterär gestaltning den gemensamma institutionen, Akademin Valand.

2020 gick Akademin Valand och HDK - Högskolan för design och konsthantverk samman och bildade HDK-Valand.