Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Güney Dogan

Om Güney Dogan

Presentation

Güney Dogan är doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria och religionssociologi. Han påbörjade sin forskningsutbildning 2011 och har sedan tidigare en magisterexamen i religionsvetenskap från Linköpings universitet.

Forskningsintressen

  • Islamisk teologi
  • Islamiska väckelserörelser
  • Salafism
  • Nya sociala rörelser
  • Transnationalism
  • Civilsamhället och socialt kapital

Avhandlingsprojekt

Güney Dogans avhandling med den preliminära titeln In the Light of the Righteous Predecessors ämnar behandla transnationella islamiska väckelserörelser i Sverige, närmare bestämt Saudiarabiska Salafi-rörelser samt den indiska Jama’at al-Tabligh-rörelsen. Avhandlingen fokuserar på hur salafiter och tablighis konstruera och rekonstruerar mening och identitet genom individuella och kollektiva aktiviteter och narrativer. Det empiriska materialet består i första hand av intervjuer och deltagande observationer med individer som deltar i miljöer som präglas av tolkningar som företräds av dessa rörelser/nätverk. Avhandlingen utgår från teorier och perspektiv hämtade från forskning som rör nya sociala rörelser, transnationalism/translokalitet, kollektiv identitet etc.