Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frida Wikström

Benämning saknas

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2345
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Frida Wikström

Född 1985. Disputerade 2018 i historia vid Göteborgs universitet på avhandlingen Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992 (Lund: Arkiv förlag). Tidigare har jag studerat kulturvetenskap, svenska, franska, idé- och lärdomshistoria med flera humanistiska ämnen vid främst Lunds universitet, men även vid Köpenhamns universitet. Mina forskningsintressen kretsar särskilt kring medicin- och psykiatrihistoria samt modern- och samtidshistoria.

För närvarande arbetar jag med tre olika projekt: narkotikamissbrukande kvinnor under 1900-talets andra hälft, livsberättelser från psykiatriska sjukhus under 1900-talet och till sist ett projekt om nervösa män under åren kring första världskriget.