Länkstig

Frida Labori

Doktorand

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Hälsoekonomi och policy, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463
40530 Göteborg