Länkstig

Fredrik Olsson

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Fredrik Olsson

Arbetar med

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL sedan 2018. Jag har varit kursansvarig på olika varianter av Högskolepedagogik 1 (HPE101), lärare på Högskolepedagogik 2 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (HPE102), Handledning i forskarutbildning (HPE201), Bedömning och examination (HPE303) och Handledning av uppsatser och examensarbeten (HPE304), samt handledare på Högskolepedagogik 3 (HPE103). Jag är även pedagogiskt sakkunnig.

Bakgrund

Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 2010, främst inom ämnet spanska. Jag har varit kursansvarig, lärare och handledare på en rad olika kurser på grund- och avancerad nivå, i synnerhet inom Ämneslärarprogrammet. Bland annat har jag ansvarat för kurser inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i moderna språk och engelska, hållit i kurser i språkdidaktik, samt varit handledare och examinator för examensarbeten i spanska och engelska. Jag har också undervisat i spanskspråkig litteratur och kultur, skriftlig och muntlig språkfärdighet i spanska, översättning, grammatik, med mera.

2015 disputerade jag i ämnet spanska vid Göteborgs universitet och Universidad de Sevilla med avhandlingen “Me voy pal Norte”. La configuración del sujeto migrante indocumentado en ocho novelas hispanoamericanas actuales (1992-2009). I avhandlingen studerar jag skildringen av papperslös migration till USA i åtta nutida latinamerikanska romaner. Avhandlingen tilldelades andra pris i tävlingen "Nuestra América" om bästa monografi om Latinamerika inom ämnesområdena historia, konst och litteratur och blev senare publicerad i Spanien (2016, Editorial CSIC).

Våren 2017 tillbringade jag som postdoc i Mexiko med ett projekt om framställningar av familjen i samtida latinamerikansk migrationslitteratur. Utöver mitt forskningsintresse inom samtida spanskspråkig litteratur och litteratur- och kulturteori är jag också intresserad av språk- och litteraturdidaktik samt dekoloniala och normkritiska perspektiv på högskolepedagogik.

2018-2020 var jag involverad i samarbetsprojektet OESJ – Open Education and Social Justice, finansierat av SASUF (Sweden - South Africa University Forum). I projektet ingick University of Cape Town, University of the Western Cape, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Projektet hade till syfte att utarbeta ett teoretiskt ramverk utifrån Nancy Frasers teori om social rättvisa för att analysera förutsättningarna för att implementera öppna läromedel i Sydafrika och Sverige.

Jag är legitimerad ämneslärare i spanska och engelska.