Länkstig

Fredrik Hellman

Universitetslektor, adjungerad

Avdelningen för tillämpad matematik och
statistik
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
L3006
Postadress
41296 Göteborg

Om Fredrik Hellman

Min forskning fokuserar på multiskalmetoder för att lösa partiella differentialekvationer (PDE:er) med snabbt varierande koefficienter. Särskilt tittar jag på metoder där olika men liknande koefficienter förekommer i en mängd problem, t ex vid stokastisk simulering av defekta material eller tidsberoende PDE:er.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/frehellm.aspx