Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Florenda Gallos Cronberg

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Fax
031-786 22 44
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 374
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Florenda Gallos Cronberg

Forskningsintressen Studenternas medverkan i en matematik klass Forskning som undersöker studenternas deltagande i inlärningsprocesser. Analyser av elevernas egna matematiska samtal i klassen, utvärdering av elevernas studieresultat i synnerhet av deras färdigheter vg resonemang och användning av tekniska hjälpmedel. Om fortbildning av matematiklärare Studier inriktade på professionella utvecklingsmodeller för matematik lärare, till exempel hur man genomför lärarutbildningen, även aktionsforskning och lektionstudier. Kursplaner - studier Forskning relaterad till utveckling av stödmaterial för matematik lärare och läromedel för eleven; läroböcker och arbetsböcker. Undervisningsintressen Matematikdidaktik särskilt diskussioner kring alternativa sätt att undervisa. Område som berör vissa matematiska begrepp baserad på forskning. Användningen av teknik och internationella perspektiv i undervisningen i matematik är också intressant att diskutera.