Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Federico Micolucci

Postdoktor

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 18
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Federico Micolucci

Federico Micolucci, postdoc vid Göteborgs universitet som arbetar med innovativa behandlingar för att utveckla nya landbaserade multitrofiska vattenbrukssystem.

Under sina masterstudier och doktorsexamen växte han expertis inom utveckling av pilotanläggningar för att producera biobaserade produkter och biopolymerer från organiska avfallsunderlag.

Hans bakgrund är kopplad till avloppsrening, membranteknologi, avlägsnande av mikroföroreningar, återvinning av näringsämnen från slam och organiskt avfall.

Hans främsta intresse för forskning är att uppnå en cykelintegrering av avfalls- och avloppsreningsbehandlingar genom att omvandla avfallsströmmar till värdefulla och marknadsförbara biobaserade produkter.

I nära samarbete med dr. Jonathan Roques, Prof. Behandlingsprocessen kommer huvudsakligen att ske genom att kombinera membranteknologi och biologiska steg, såsom anammoxbakterier.

"Detta arbete är mycket spännande för mig och med högt innovativt intresse, jag är fast övertygad om att forskarförbundet med deras bakgrund har ett mervärde för att uppnå innovation och optimering av hållbara produktionssystem".