Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Farida Hashimi

Benämning saknas

Avd för
radiologi
Besöksadress
Radiologi
Göteborg
Postadress
Su sahlgenska
41345 Göteborg

Om Farida Hashimi

Forskningsprojekt: Diagnostisk behandling och uppföljning av patienter med små (

Förbättrad diagnostik och karakterisering av njurtumörer med bildgivande metoder innebär möjligheter att bättre anpassa behandlingen till tumörernas biologiska "aggressivitet" i det individuella fallet än vad som är möjligt idag. Det kan innebära att en del patienter med mera aggressiva tumörer behandlas mera aktivt, medförande minskad risk för att utveckla metastatisk sjukdom. Patienter med mera "indolenta" eller helt benigna tumörer kan å andra sidan förskonas från stora kirurgiska ingrepp. Utveckling av percutan ablationsbehandling av njurtumörer kan innebära ökad användning av denna behandlingsform framgent. Vinster med att ersätta konventionell kirurgi med ablationsbehandling är att behandlingen är mindre påfrestande för patienterna och att risken för komplikationer är mindre. På så sätt kan flera patienter bli föremål för behandling medförande minskad risk utveckla spridd sjukdom.