Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fanny Gyberg

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon

Om Fanny Gyberg

Bakgrund

  • Fil. kand. i psykologi, 2011
  • Fil. master i psykologi, 2014
  • Biträdande forskare, 2012-2014
  • Fil. lic. i psykologi, 2016
  • Fil. dr. i psykologi, 2019

Undervisning

Undervisar främst i ämnen som rör identitet, personlighet, kultur, etnicitet, genus, intersektionalitet och kvalitativ metod samt handleder uppsatser.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör frågor om identitet, självrepresentation och självbild i brytpunkten mellan socialpsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi. Jag är speciellt intresserad av hur olika delar av identiteten struktureras och integreras till en sammanhängande enhet. Andra nyckelbegrepp jag intresserar mig för är intersektionalitet och kulturell kontext.

Pågående forskning

Min forskning tar avstamp i följande projekt med ett fokus på identitetens processer, innehåll och struktur.

GREEN (Gothenburg Research on Ethnicity-related Experiences and identity Narratives) är ett projekt som handlar om ungas identitet, erfarenheter och upplevelser. Fokus ligger på de berättelser unga människor har om vilka de är och vad de har varit med om. En viktig fråga i projektet är om, och i så fall på vilket sätt, etnisk tillhörighet påverkar hur vi berättar om oss själva och våra erfarenheter. Projektet drivs i samarbete med Moin Syed vid University of Minnesota.

GoLD (the Gothenburg Longitudinal study of Development) är en longitudinell studie som har pågått i över 30 år. Det övergripande syftet är att undersöka tvärgenerationella mönster i identitets- och personlighetsutveckling under de tidiga vuxenåren. Med denna studie vill vi belysa de sätt olika individer kan följa olika banor av identitetsutveckling och hur detta är relaterat till både individuella och kontextuella faktorer.

För mer information se även The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID)