Länkstig

Paul Holmström

Om Paul Holmström

Paul Holmström forskar inom ämnesområdet vårdvetenskap men "tillhör" ämnesområdet medicinsk strålningsfysik

Han disputerar den 19 december 2022

Titeln på hans avhandling är - Combining Action Research and System Dynamics to facilitate change and improvement processes in healthcare

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Try before you fly - smartare arbetssätt i vården med hjälp av samspelet aktionsforskning och simulering

MER FAKTA om Pauls forskning