Länkstig

Paul Holmström

Anknuten till forskning

Avd för
radiofysik

Om Paul Holmström

Paul Holmström forskar inom ämnesområdet vårdvetenskap men "tillhör" ämnesområdet medicinsk strålningsfysik

Han disputerar den 19 december 2022

Titeln på hans avhandling är - Combining Action Research and System Dynamics to facilitate change and improvement processes in healthcare

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Try before you fly - smartare arbetssätt i vården med hjälp av samspelet aktionsforskning och simulering

MER FAKTA om Pauls forskning