Länkstig

Ewa Ternesten-Hasseus

Universitetslektor, adjungerad

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg