Hoppa till huvudinnehåll

Eva West

Om Eva West

Forskningsintressen I min forskning intresserar jag mig för lärande och undervisning i naturvetenskap och i hälsofrågor. Utgångspunkten för lärandet är barns, elevers eller studenters förförståelse av olika fenomen. När det naturvetenskapliga innehållet möter denna förförståelse skapas ett undervisningsinnehåll. Design av undervisning sker i nära samarbete med lärare i skolan. Att under pågående undervisning identifiera kritiska aspekter för lärande av specifika innehåll är huvudintresset för min forskning. Resultatet av denna forskning blir vad vi valt att kalla ’ämnesdidaktiska teorier ’. Jag är också intresserad av formativ bedömning i undervisningen, dess betydelse för lärares utveckling av ämnesdidaktisk kompetens samt dess betydelse för elevers lärande. Undervisningsintressen Undervisning och fortbildning i ämnesdidaktik, med inriktning mot naturvetenskap, på grund- och avancerad nivå. Lärarfortbildning avseende både formativ bedömning i allmänhet och undervisning av naturvetenskaplig undervisning med formativ utvärdering som utgångspunkt, för grund- och gymnasieskola. Handledning av examensarbeten och andra uppsatser. Nyckelord ämnesdidaktik, begreppsförståelse, målrelaterad planering, formativ bedömning, problemlösning, Teaching and Learning Sequences (TLS)