Länkstig

Eva Sjögren Nilsson

Forskarutbildningssamordnare

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
5013
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Eva Sjögren Nilsson

Jag är funktionsansvarig för administrationen av forskarutbildningen vid institutionen. Jag arbetar mot doktorander, handledare och chefer inom hela institutionen och arbetsleder också institutionens forskarutbildningsadministratörer.

Urval av arbetsuppgifter:

 • Kontaktperson för doktorander och handledare
 • Strategiskt expert- och ledningsstöd inom forskarutbildning
 • Administrativt stöd till institutionens studierektorer och till forskarutbildningsutskottet
 • Arbetsledning av institutionens forskarutbildningsadministratörer

Inför antagning

 • Granska ansökan om inrättande av doktorandprojekt
 • Support och granskning av den individuella studieplanen (ISP)

Under utbildningen

 • Granska byte och tillägg av handledare
 • Granska anmälan om halvtidsseminarium
 • Annonsering på institutionens webbplats
 • Granska och rapportera tillgodoräknande och poängsatta utbildningsmoment
 • Granska och rapportera godkänd kursdel inför doktorsexamen

Vid disputation

 • Granska anmälan om disputation
 • Annonsering på institutionens webbplats