Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Nyberg

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 456
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Eva Nyberg

Forskningsintressen

Jag är intresserad av lärande och undervisning i naturvetenskap, särskilt biologi/ekologi, både i ungdomsskolan och i högre utbildning. Mitt forskningsintresse rör även lärande för hållbar utveckling i hela utbildningssystemet. Mitt avhandlingsarbete indikerade att studier och skötsel av levande organismer har betydelse både för lärandet om biologiska livscykler och för lärandet om hållbar utveckling. Detta är ett av de områden jag vill utveckla och fördjupa i min fortsatta forskning. Genom mitt avhandlingsarbete (disputation i januari 2009) fick jag också ett ökat intresse för betydelsen av formativ utvärdering i undervisningen, inte minst när det gäller lärares professionella utveckling och särskilt för utvecklingen av lärarens ämnesdidaktiska kompetens. Jag vill i fortsättningen ytterligare utforska användningen av formativ utvärdering som ett generellt redskap för att utveckla lärares kompetens att undervisa och som ett redskap för en ständigt pågående skolutveckling.

Undervisningsintressen Undervisning och fortbildning i ämnesdidaktik, med inriktning mot biologi, ekologi, miljö och hållbar utveckling på grund- och avancerad nivå. Handledning av examensarbeten och andra uppsatser. Lärarfortbildning avseende både formativ bedömning i allmänhet och undervisning av naturvetenskaplig undervisning med formativ utvärdering som utgångspunkt, för grund- och gymnasieskola.

Nyckelord Ämnesdidaktik, lärande, undervisning, formativ utvärdering, Science Education, lärande för hållbar utveckling (ESD).