Länkstig

Eva Lidén

Senior rådgivare

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Eva Lidén

Eva Lidén är lektor i omvårdnad och sektionschef för omvårdnad på avancerad nivå vid institutionen samt docent i vårdvetenskap. Hon blev legitimerad sjuksköterska 1976 och specialistutbildad distriktssköterska 1986. Sedan tidigt 90-tal har hon som pedagog engagerat sig i ämnesutveckling inom omvårdnad med särskilt fokus på primärvårdskontext, vilket hon tagit vidare som forskare bland annat genom samarbete med forskare inom Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Forskning Eva Lidéns forskning omfattar frågeställningar som fokuserar på kommunikationsprocesser och samverkan vid komplexa hälsosituationer och långvariga vårdbehov relaterat till hem, familj och dagligt liv. Forskningen omfattar varierande målgrupper, framför allt sköra äldre men även kommunikationsstudier som belyst vård inom palliativ vård och mödrahälsovård. Forskningen utgår primärt från ett person- och familjecentrerat perspektiv innefattande ett positivt hälsobegrepp, hälsofrämjande, delaktighet och stöd till egenvård och bedrivs i primärvårdskontext.

Forskargrupp Vårdmiljöer http://caresci.gu.se/forskning/profilomrade/vardmiljoer Palliativ vård http://caresci.gu.se/forskning/profilomrade/palliativ-vard

Undervisning Hälsofrämjande och förebyggande vård, Vårdplanering av sköra äldre, kvalitativa metoder (diskursanalys, innehållsanalys, fenomenologisk hermeneutik).