Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Wendeldahl

Administrativ chef

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Eva Wendeldahl

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvar för institutionens administrativa arbete och har i uppgift att säkerställa, leda och utveckla ett väl fungerande verksamhetsstöd. Den administrativa enheten består av 17 personer som arbetar inom HR, ekonomi, utbildningshandläggning och kommunikation, även producent och teknisk chef ingår i den administrativa enheten. Jag leder institutionens verksamhetsstöd och skapar förutsättningar för att den på ett kvalitativt, effektivt och funktionellt sätt ska kunna stödja institutionens arbete med utbildning, forskning och samverkan. Det är min/vår uppgift att organisera och bemanna en effektiv och professionell stödverksamhet utifrån institutionens behov och förutsättningar.Du har budget- och personalansvar för den administrativa verksamheten, vilket innebär uppgifter som budget, rekrytering, utvecklings- och lönesamtal samt arbetsmiljöansvar. I arbetet ingår också att säkerställa att institutionen följer de lagar, regler, beslut, rutiner och processer som är fastställda för myndigheten. Du sitter i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med prefekt, viceprefekt för utbildning och enhetschefer såväl som med samtliga medarbetare inom den administrativa enheten. Arbetet innebär att kontinuerligt arbeta med rutiner och processer, ansvara för årsplanering och att tillsammans med den administrativa enheten lägga upp planeringen för arbete och möten med chefer och funktioner inom verksamhetsstödet. Den administrativa enheten är idag är grupp med stor och bred kompetens med mycket väl fungerande samarbete. Mitt viktiga arbete är att utveckla och aktivt värna det goda samarbetet och gemenskapen.