Länkstig

Erik Mac Giolla

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Erik Mac Giolla

Bakgrund

B.A. I psykologi och filosofi vid NUI Galway 2009. Fil.mag. i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet 2010. Fil. Master i psykologi vid Göteborgs Universitet 2013. PhD i psykologi vid Göteborgs Universitet 2016. Docent i psykologi vid Göteborgs Universitet 2019.

Undervisning

Jag undvisar primärt inom kognitiv psykologi på grund och avancerad nivå.

Forskningsintresse

Jag har ett brett intresse i rättpsykologi, även social och kognitiv psykologi.

Medlem i forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP)

Pågående forskning

Jag forskar primärt inom rättspsykologi, inklusive lögn, ögonvittnen och intervjumetodiker.