Länkstig

Erika Majoros

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Forskare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Erika Majoros

Jag disputerade vid institutionen för utbildning och specialpedagogik 2022. Min avhandling Linking recent and older IEA studies on mathematics and science skrevs inom forskningsprojektet OCCAM (Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments). OCCAM är ett europeiskt utbildningsnätverk (ETN) som är en underanrop i Marie Skłodowska-Curie innovativa utbildningsnätverk (MSCA ITN) i Europeiska kommissionens Horizon 2020-ramverk. Mina handledare var Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen ligger inom områdena storskaliga pedagogiska bedömningar, psykometri, affektiva utbildningsresultat och bedömningsanpassningar för synnedsättning.

Forskningsmiljö och projekt

Forskning om Utbildningsresultat (FUR)

Utvärdering genom uppföljning (UGU)