Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emmalee Gisslevik

Om Emmalee Gisslevik

Emmalee Gisslevik är doktorand inom kostvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap sedan september 2011. Hon har sedan tidigare en fil.kand. i kost- och friskvård (2010) samt en en fil.mag. i kostvetenskap (2011).

Forskningsinriktning:

Under de senaste åren har begreppet hållbar utveckling blivit ett tydligt uppdrag i grundskolans innehåll och vision, bland annat för undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Begreppet hållbar utveckling uttrycker en idé om att samhället ska fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden. Idag saknas det kunskap om vad hållbar utveckling innebär i utbildningen om mat och hemmet, och hur eleverna förhåller sig till denna kunskap. Målet med avhandlingen är att utveckla och stärka det vetenskapliga underlaget kring frågor rörande undervisning och lärande i hem- och konsumentkunskap i relation till mat och hållbar utveckling.

Avhandlingsarbetet skrivs inom ramen för den Nationella Forskarskola för Hem- och Konsumentkunskap (NFHK). Forskarskolans gemensamma tema är undervisning och lärande om mat och måltider i hem- och konsumentkunskap. Samtliga lärosäten som utbildar lärare i hem- och konsumentkunskap finns med i forskarskolan, vilka är; Uppsala universitet (värdinstitution), Umeå universitet, Göteborgs universitet och högskolan Kristianstad.