Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emil Gustavsson

Om Emil Gustavsson

Emil Gustavsson, doktorand i tillämpad matematik, tillhör forskargruppen i matematisk optimering. Hans forskning behandlar storskaliga olinjära optimeringsproblem, konvex icke-differentierbar optimering samt kombinatorisk optimering. Tillämpad forskning inriktar sig mot schemaläggning av underhåll. Emil jobbar också som konsult för Matematikkonsulterna.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/emil-gustafsson.aspx