Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabet Öhman

Utbildningshandläggare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 147
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Elisabet Öhman

Välkommen att kontakta mig i frågor som rör:

- institutionens kursplaner, utbildningsplaner samt lokala examensbeskrivningar

- studie- och utbildningsadministrativa rutiner, regler och processer samt institutionens styrdokument kopplade till utbildning på grund- och avancerad nivå

- planering och uppföljning av institutionens utbildningsuppdrag

- beredning, handläggning samt ledningsstöd i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå