Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Scott Burnett

Universitetslektor, biträdande

Inst tillämpad IT, avd för kognition och
kommunikation
Telefon
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Scott Burnett

Min nuvarande forskning fokuserar hur sexualitet, genus, ras och rasism (re)produceras genom medier i Sydafrika och Sverige. Min avhandling undersöker hur skadliga sociala uppdelningar (åter)konstrueras i mediadiskurser om ägande och förvaltning av mark i en sydafrikansk kontext. Jag samlade in och analyserade fyra corpora: en mediadebatt som utspelade sig på Twitter och handlade om att "ge tillbaka landet"; tjugo nyhets- och dokumentärfilmer relaterade till fattiga (och därför marklösa) vita sydafrikaner; en multimediakampanj mot tjuvjakten på noshörningar; och hundra inlägg från landets största Facebook-grupp mot ”fracking” (hydraulisk frakturering) för skiffergas. I svenska sammanhang har jag forskat om Miljöpartiets valprogram 2018, och analyserat reproduktionen av ”vit” etnisk svensk maskulinitet genom Svenska Dagbladets täckning av anti-masturbationsrörelsen ”NoFap”. Mina metoder för att samla in och analysera dessa data inkluderar avancerad sökteknik, datautvinning och skrapning, korpuslingvistik, multimodal kritisk diskursanalys och diskurskartläggning baserad på ”the Essex School” (t.ex. Chantal Mouffe och Ernesto Laclau) diskursanalys. Jag är också bekant med de stora diskurstraditionerna, inklusive kritisk diskursanalys, diskursiv psykologi, och den materialistiska kritiken av ideologi.

Jag har dessutom över tio års erfarenhet av kommunikation hos ideella föreningar. Mellan 2002 och 2015 arbetade jag med det som fortfarande betraktas som en av världens mest ambitiösa och banbrytande kommunikationskampanjer: loveLife. Mot slutet av 1990-talet skapades ett konsortium av civila samhällspartners med syfte att genomföra en multimedia- och social mobiliseringskampanj som snabbt blev ett av de mest kända varumärkena i Sydafrika för att försöka bromsa förekomsten av HIV-infektion, särskilt bland ungdomar. Jag arbetade i olika program- och kampanjdesignroller, där jag var inblandad i att förbättra programmen för att anpassa sig till de framväxande underlag för den typ av kommunikation som fungerade bäst. Från och med 2010 tjänstgjorde jag i Executive Committee (EXCO) hos loveLife. Jag ansvarade för alla media- och kommunikationsfunktioner, som omfattade all intern och extern företagskommunikation, utomhuskommunikation, tryck, radio, tv, sociala medier och ett kontaktcenter. Större projekt i denna fas av min karriär inkluderar NAKANJANI-kampanjen (2012), översyn av förnyelse av loveLifes varumärkesidentitet (2014) och utformning av mobilapplikation iloveLife (2015). Jag ledde insamlingskampanjen för iloveLife-projektet, vilket resulterade i ett bidrag på 3 miljoner euro från den tyska utvecklingsbanken KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Jag har mer än 1000 timmars erfaranhet som universitetslektor i en svensk kontext. Innan jag kom till institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet var jag anställd på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, campus Helsingborg.