Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dragana Davidovic

Doktorand

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B431
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Dragana Davidovic

Presentation

Dragana Davidovic är doktorand vid QoG-institutet och CeCAR Centrum för studier av kollektivt handlande. Hon har en dubbel kandidatexamen i Statsvetenskap och Miljövetenskap med inriktning miljöpolitik, och en masterexamen i Internationell Administration och Global Samhällsstyrning från Göteborgs Universitet.

Forskningsintressen

Hon har ett brett intresse för kollektivt handlande på miljöområdet, och ett särskilt intresse för acceptans av miljöpolitiska styrmedel. I sin tidigare forskning har hon undersökt allmänhetens stöd för miljöskatter internationellt genom flernivåanalyser av interaktioner mellan värderingar, politisk tillit, social tillit och quality of government (QoG). I sitt avhandlingsprojekt, kommer hon att fortsätta med denna komparativa forskning och studera stöd för miljöpolitiska styrmedel i länder med höga och låga nivåer av QoG.

Aktuell forskning

Hon studerar stöd för miljöpolitiska styrmedel med fokus på hur människors tillit och uppfattningar kring QoG modererar effekten av gröna värderingar och politiskt ideologiska värderingar på stöd för miljöskatter. Hon har nyligen publicerat en artikel i tidskriften Environmental Politics tillsammans med Niklas Harring och Sverker C. Jagers som bygger vidare på analyserna och idéerna från hennes masteruppsats: Trust, values and quality of government – A multilevel cross-country investigation of public support for environmental taxes. Artikelns titel är: The contingent effects of environmental concern and ideology: institutional context and people's willingness to pay environmental taxes Framtida karriär

Efter slutförd forskarutbildning vill hon arbeta med policyrelevant forskning på miljöområdet och är öppen för jobbmöjligheter i såväl den akademiska världen som policyvärlden.