Länkstig

Dragana Davidovic

Doktorand

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B431
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Dragana Davidovic

Presentation

Dragana Davidovic är doktorand vid QoG-institutet och CeCAR Centrum för studier av kollektivt handlande. Hon har en dubbel kandidatexamen i Statsvetenskap och Miljövetenskap med inriktning miljöpolitik, och en masterexamen i Internationell Administration och Global Samhällsstyrning från Göteborgs Universitet.

Forskningsintressen

Hon har ett brett intresse för forskning om kollektivt handlade och ett särskilt intresse för klimatpolicy. Hennes främsta forskningsintressen är människors attityder till miljöpolitiska styrmedel och hur deras uppfattningar om korruption, statliga institutioners kvalité, och tillit påverkar policyacceptans.

Aktuell forskning

I sitt avhandlingsprojekt studerar hon allmänhetens stöd för miljöskatter och hur QoG modererar effekterna av gröna värderingar och politiskt ideologiska värderingar på policystöd. Detta samband undersöks i hennes två nyligen publicerade tidskriftsartiklar:

Davidovic, D. et al. (2020). The contingent effects of environmental concern and ideology: institutional context and people’s willingness to pay environmental taxes. Environmental Politics, 29(4), 674-696.

Davidovic, D. & Harring, N. (2020). Exploring the cross-national variation in public support for climate policies in Europe: The role of quality of government and trust. Energy Research & Social Science, 70, 101785.

Framtida karriär

Efter sin slutförda forskarutbildning vill hon arbeta med policyrelevant forskning på klimat- och miljöområdet och är öppen för jobbmöjligheter i såväl den akademiska världen som policyvärlden.